Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

NOWI STUDENCI:
Login to twój numer albumu/indeksu
Hasło składa się z 7 pierwszych cyfr numeru PESEL połączonych z pierwszą literą imienia matki pisaną małą literą
np.: 8406111m gdy mama ma na imię Małgorzata
Nie znasz numeru albumu sprawdź go TUTAJ


Jeżeli miałeś już konto na platformie i KONTYNUUJESZ NAUKĘ dane do logowania pozostają BEZ ZMIAN

W przypadku innych problemów technicznych z platformą prosimy o kontakt drogą e-mail
na adres: pomoc.techniczna@pao.pl podając w zgłoszeniu
- opis problemu
- nazwę kursu/przedmiotu, którego dotyczy problem
- imię, nazwisko oraz numer albumu